THÔNG BÁO
Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
19/09/2021 04:26:59

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1474
Trước & đúng hạn: 1474
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2022 17:20:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 25
Tất cả: 9,869