CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch đột phá "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức phường trong thực hiện quy chế làm việc tại đơn vị" năm 2022
02/06/2022 02:27:22

Thực hiện công văn số 456-CV/TU, ngày 10/01/2022 của Thị ủy Kinh Môn về báo cáo kết quả công việc đột phá năm 2021 và đăng ký công việc đột phá năm 2022. UBND phường Tân Dân xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về " Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức phường trong thực hiện quy chế làm việc tại đơn vị" năm 2022./uploads/KH dot pha.pdf
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1077
Trước & đúng hạn: 1077
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:16/08/2022 22:24:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 11
Tất cả: 9,205