THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Các mức thời gian kéo dài xét nâng bậc lương khi bị kỷ luật
30/08/2021 03:37:51

Từ ngày 15.8, nhiều quy định về mức kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật.

 Các mức thời gian kéo dài xét nâng bậc lương khi bị kỷ luật

Từ ngày 15.8, nhiều quy định về mức kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật.
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 603
Trước & đúng hạn: 603
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/07/2022 03:10:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0