CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾ HOẠCH Thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC và chỉ tiêu TTHC xử lý trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
04/07/2022 12:00:00

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Ủy ban phường Tân Dân ban hành Kế hoạch số 37 thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC và chỉ tiêu TTHC xử lý trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 954
Trước & đúng hạn: 954
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 22:56:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 12
Tất cả: 17,726