Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
KH-UBND 09/01/2023 KH thực hiện công tác trọng tâm của UBND phường năm 2023 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
BB-UBND 04/01/2023 Biên bản công khai niêm yết kết quả chấm điểm các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phường Tân Dân năm 2022 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
BTH-UBND 03/01/2023 Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí chỉ tiêu UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
BC-UBND 03/01/2023 Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
CT-UBND 03/01/2023 Chỉ thị về công tác bảo đảm ANTT năm 2023 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước phường Tân Dân năm 2023 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch Tuyên truyền CCHC Nhà nước phường Tân Dân năm 2023 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
50/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch cái cách hành chính năm 2023 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
51/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
52/KH-UBND 29/12/2022 Kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn phường năm 2023 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
47/KH-UBND 08/12/2022 Kế hoạch triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch phường Tân Dân UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
113/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định thành lập tổ số hóa dữ liệu hộ tịch phường Tân Dân UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
46/KH-UBND 28/11/2022 Kê hoạch Thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
95/QĐ-UBND 14/11/2022 Quyết định bổ sung dự toán Ngân sách phường năm 2022 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về
27/KH-UBND 18/04/2022 Kế hoạch Hoạt động Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng phường Tân Dân năm 2022 UBND phường Tân Dân Tải file Tải về;Tải về;
QĐ-UBND 08/04/2022 Thành lập tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng phường Tân Dân UBND phường Tân Dân Tải file Tải về;Tải về;
KH-UBND 05/04/2022 Kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng khu nhiệm kỳ 2022 - 2024 phường Tân Dân Tải file Tải về
05/TB-UBND 22/04/2021 Vượt khó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị quyết, đề án UBND Tải file Tải về;Tải về;
06/TB-UBND 21/04/2021 Vượt khó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị quyết, đề án UBND Tải file Tải về
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 88
Trước & đúng hạn: 88
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/02/2023 18:13:20)
Bốn bài hát hay nhất về Hải Dương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 12
Tất cả: 13,296